گنجینه آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری

«آموزش کودکان عشایر«بختیاری»
«چلگرد،کوهرنگ،چهار محال و بختیاری»
آموزگار عشایری«ابراهیم رضایی بابادی بختیاری»

...».ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۳۰ مهر۱۳۹۲ساعت ۱۰:۵۴ قبل از ظهر  توسط بابک زمانی پور  | 

««اوّلین گروه «شاگردان چهار محال و بختیاری»

اعزامی به «اروپا»

به سرمایه وحمایت«حاج علی قلی خان سردار اسعد دوّم بختیاری»،

به سرپرستی«حاج میرزا محمّدزیرک زاده(حاج میرزازیرک)»

...».


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۳۰ مهر۱۳۹۲ساعت ۱۰:۳۰ قبل از ظهر  توسط بابک زمانی پور  | 


«دبستان عشایری روستای «حسن آباد»
در گرمسیر«بختیاری»»

...».

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۲۷ مهر۱۳۹۲ساعت ۲۲:۴۱ بعد از ظهر  توسط بابک زمانی پور  | 

««به چه می اندیشد؟»

...».


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۱۳ مهر۱۳۹۲ساعت ۱۳:۲ بعد از ظهر  توسط بابک زمانی پور  | 

 

در مورد تعلیمات عشایری و کیفیت آن و اقداماتی که در سال های اخیر برای توسعه ي  تعلیم و تربیت در بین عشایر« ایران» انجام شده ... مطالب زیادی از طریق وسائل ارتباط جمعی منتشر شده است

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ۶ اردیبهشت۱۳۸۹ساعت ۹:۲۰ قبل از ظهر  توسط بابک زمانی پور  |